Skip links

Aeroport

Zgomot Aeroportuar

Zgomot Aeroportuar

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, în vigoare de la 26 iulie 2019 transpune prevederile Directivei 2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental şi ale anexei la Directiva (UE) 2015/996. În acest sens, aeroporturile  au obligatia evaluării și gestionării zgomotului de mediu necesare